Change your language

Metody zapobiegania upadkowi - 4-godzinne treningi

Kurs wiedzy o ochronie przed upadkiem przeznaczony jest dla zagrożonego pracownika. Ta klasa zapewni podstawową wiedzę na temat norm OSHA dotyczących ochrony przed upadkiem oraz dostępnych metod kontrolowania zagrożeń upadku. Tematy obejmują drabiny, rusztowania i systemy zapobiegania upadkom. To dobry kurs dla osób kompetentnych, który jest obowiązkowy dla każdego, kto pracuje w środowisku, w którym istnieje ryzyko upadku. Wydanie karty ukończenia będzie ważne przez 4 lata.

Register for this class